หลักสูตรบริบาล

Baan Lalisa Healthcare Academy

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

(์Nurse Assistant)

หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ

(Caregiver)

ตำแหน่งงานหลังจบหลักสูตร

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Assistant)

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์ ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรีที่มีประสบการณ์นับสิบปี
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆด้วยหลักสูตรที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตำราที่ทันสมัยของวงการด้านการพยาบาล และเพื่อความเป็นมืออาชีพ ในช่วงเรียนทฤษฎีนักศึกษาจะได้ฝึกกับผู้ป่วยจริง
ดังนั้นจึงได้เปรียบเพราะนักศึกษาจะได้ทั้งหลักการและทักษะด้านการพยาบาลที่ครบถ้วนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การฝึกปฏิบัติ

แผนกการทำงานหลังจบหลักสูตร

แผนกผู้ป่วยนอก

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์
ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี
ที่มีประสบการณ์นับสิบปี
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบ

แผนกเสริมความงาม

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์
ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี
ที่มีประสบการณ์นับสิบปี
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบ

แผนกผู้ป่วยใน

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์
ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี
ที่มีประสบการณ์นับสิบปี
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบ

แผนกศัลยกรรม

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์
ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี
ที่มีประสบการณ์นับสิบปี
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบ

แผนกต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์
ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี
ที่มีประสบการณ์นับสิบปี

แผนกเด็ก

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์
ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี
ที่มีประสบการณ์นับสิบปี
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบ

แผนกฉุกเฉิน

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์
ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี
ที่มีประสบการณ์นับสิบปี
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์
ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี
ที่มีประสบการณ์นับสิบปี
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบ

ผู้ช่วยนักกายภาพ

นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ สอนโดยแพทย์ พยาบาลและอาจารย์ ทั้งระดับปริญญาเอก โท ตรี ที่มีประสบการณ์นับสิบปี
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่ครบ 

สถานที่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงาน

กิจกรรม และข่าวสาร

  • ใช้เวลาเรียนนานไหม?

ตอบ ไม่นาน ใช้เวลาเรียนหลักสูตรปกติ 3 เดือนค่ะ

  • เรียนจบแล้วมีงานรองรับไหม เงินเดือนเท่าไหร่?

ตอบ จบการศึกษาแล้ว ทางเครือบ้านลลิสามีงานรองรับให้ การันตีรายได้ 15,000 บาท/เดือน

  • ต้องเรียนจบอะไรถึงสมัครได้?

ตอบ อาชีพผู้ช่วยพยาบาล ถือได้ว่าเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้เข้ามาเรียนกัน สมัครเรียนได้ตั้งแต่จบ ม.3
ทุกคนก็สามารถสมัครเรียนต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลได้ค่ะ

  • จำกัดเพศไหม อายุเท่าไหร่ถึงเรียนได้?

ตอบ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถสมัครได้ค่ะ

  • มีที่พักให้หรือไม่?

ตอบ มีที่พักรองรับให้สำหรับนักเรียนในระหว่างเรียนค่ะ