Baan Lalisa Healthcare Academy

เป็นส่วนหนึ่งของเครือบ้านลลิสา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยระยะฟื้นฟูครบวงจรที่ได้มาตรฐาน
และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจุดมุ่งหมายของ
Baan Lalisa Healthcare Academy 

คือการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โดยเรามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยเรามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Baan Lalisa Healthcare Academy
มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ตำราเรียน
และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
พร้อมออกสู่ธุรกิจผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ทำไมนักเรียนถึงเลือก Baan Lalisa Healthcare Academy

เรียนจบเร็ว มีรายได้ไว

ใช้เวลาเรียนหลักสูตรปกติเพียง 3 เดือน
การันตีรายได้ 15,000 บาท/เดือน

สอนจากประสบการณจริง

มีประสบการณ์ด้านการให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุยาวนานกว่า 7 ปี

มีงานรองรับหลังเรียนจบ

การันตีมีงานรองรับ 100% หลังเรียนจบทันที

สวัสดิการครบครัน

สวัสดิการสุดคุ้ม หายห่วง ไม่มีเก็บเพิ่ม